O projekte

Národný projekt : ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Kód ITMS projektu : 26110130548

Prioritná os 1 : Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1 : Premena tradičnej školy na modernú

Cieľ : Konvergencia

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

 

Na realizácii projektu sa podieľajú:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

Vyššie územné celky (VÚC)

Stredné odborné školy (SOŠ)

7 zamestnávateľských zväzov: RÚZ, AZZZ, SOPK, SLK, SBK, SŽK, SPPK

 

Národný projekt sa prioritne zameriava na nasledujúce skupiny odborov:

Hutníctvo

Strojárstvo

Elektrotechnika

Technická chémia silikátov

Technická a aplikovaná chémia

Potravinárstvo

Spracúvanie dreva

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Poľnohospodárstvo

 

Viac informácií nájdete na stránke http://new.rsov.sk/

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť