Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 22 > 22 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:               Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 22 Hutníctvo

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Riešiteľ:             SPŠ Košice

3. revidované vydanie

Účinnosť:           1. september 2013

Úplne znenie:    ŠVP 22 Hutníctvo