Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 11 > 11 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných odborov 11 Fyzikálno-matematické vedy

Vydal:                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Riešiteľ:               Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:              1. september 2013

Úplné znenie:       ŠVP 11 Fyzikálno-matematické vedy