Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 11 > 11 - Normatívy

Normatív

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 1140 N astronómia

Úplné znenie: Normatív 1140 N astronómia