Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 21 > 21 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                  Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnika

Vydalo:                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Riešiteľ:                 Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                1. september 2013

Úplné znenie:          ŠVP 21 Baníctvo, geológia a geotechnika