Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 25 > 25 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                     Štátny vzdelávací program pre skupinu študijných odborov 25 Informačné a komunikačné technológie

Vydal:                       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:                    Štátny inštitút odborného vzdelávania

1. vydanie

Účinnosť:                  1. september 2017

Úplné znenie:            ŠVP 25 Informačné a komunikačné technológie