Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 26 > 26 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                      Štátny vzdelávací program pre skupinu učebných a študijných odborov 26 Elektrotechnika

Vydal:                        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Riešiteľ:                     Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                  1. september 2013

Úplné znenie:            ŠVP 26 Elektrotechnika