Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 26 > 26 - Dodatky / VUP /VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 26 Elektrotechnika

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2014

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 26 Elektrotechnika

Obsah dodatku: Aktualizácia vzdelávacích štandardov učebného odboru elektromechanik, doplnenie štandardov pre zameranie chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Úprava dĺžky štúdia študijného odboru  mechanik – mechatronik a aktualizácia vzdelávacích  štandardov odboru. Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru mechanik elektrotechnik o oblasť vzdelávania „Tepelno-technické a energetické zariadenia“

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 26 Elektrotechnika

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2015

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k ŠVP 26 Elektrotechnika

Obsah dodatku: Úprava počtu minimálnych hodín pre 3 – ročné učebné odbory, zmena poznámok k RUP, zmena názvu „študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania“, na  študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku. Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy učebného odboru 2683 H11. Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2679 K. Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2682 K. Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2697 K pre oblasť silnoprúdovej techniky

 

Názov:               Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 26 Elektrotechnika

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 3 k ŠVP 26 Elektrotechnika

Obsah dodatku: Základné údaje a rámcový učebný plán pre skrátene štúdium. Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru mechanik elektrotechnik o oblasť vzdelávania „Diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení“. Aktualizácia vzorového učebného plánu a vzorových učebných osnov študijného odboru 2697 K, doplnenie vzorových učebných osnov predmetov pre oblastí vzdelávania: automatizačná technika, spotrebná technika telekomunikačná a zabezpečovacia technika, autoelektronika a diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení.