Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 27 > 27 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                    Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 27 Technická chémia silikátov

Vydalo:                   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:                  Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                 1. september 2013

Úplné znenie:           ŠVP 27 Technická chémia silikatov