Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 27 > 27 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 27 Technická chémia silikátov

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 27 Technická chémia silikatov

Obsah dodatku: VUP a VUO operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 27 Technická chémia silikátov

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k SVP 27 Technická chémia silikatov

Obsah dodatku: VUP a VUO operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla, operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla, operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky, operátor sklárskej výroby – brúsenie; skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe