Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 27 > 27 - Normatívy

Normatívy

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2737 L sklársky a keramický priemysel

Úplné znenie: Normatív 2737 L sklársky a keramický priemysel

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2738 H 01 operátor sklárskej výroby - výroba dutého a lisovaného skla

Úplné znenie: Normatív 2738 H 01 operátor sklárskej výroby-výroba dutého a lisovaného skla

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2738 H 02 operátor sklárskej výroby - obsluha sklárskych automatov

Úplné znenie: Normatív 2738 H 02 operátor sklárskej výroby - obsluha sklárskych automatov

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2738 H 03 operátor sklárskej výroby - úprava a zošľachťovanie plochého skla

Úplné znenie: Normatív 2738 H 03 operátor sklárskej výroby-úprava a zošľachťovanie plochého skla

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2738 H 04 operátor sklárskej výroby - maľba skla a keramiky

Úplné znenie: Normatív 2738 H 04 operátor sklárskej výroby-maľba skla a keramiky

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2738 H 05 operátor sklárskej výroby - výroba bižutérie a ozdobných predmetov

Úplné znenie: Normatív 2738 H 05 operátor sklárskej výroby-výroba bižutérie a ozdobných predmetov

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2738 H 06 operátor sklárskej výroby - brúsenie skla

Úplné znenie: Normatív 2738 H 06 operátor sklárskej výroby-brúsenie skla

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2752 F výroba úžitkového skla

Úplné znenie: Normatív 2752 F výroba úžitkového skla