Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 28 > 28 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                     Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 28 Technická a aplikovaná chémia

Vydalo:                     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:                    Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                  1. september 2013

Úplné znenie:            ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémia