Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 28 > 28 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 28 Technická a aplikovaná chémia

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémia

Obsah dodatku: Vypustenie učebného odboru biochemik, vypustenie vzdelávacích štandardov učebného odboru biochemik, nahradenie vzdelávacích štandardov učebného odboru – zamerania chemik – spracúvanie kaučuku a plastov vzdelávacími štandardami učebného odboru chemik

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 28 Technická a aplikovaná chémia

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémia

Obsah dodatku: VUP a VUO operátor gumárskej a plastikárskej výroby, chemik operátor

 

Názov:               Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 28 Technická a aplikovaná chémia

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 3 k ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémia

Obsah dodatku: Skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe