Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 29 > 29 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                     Štátny vzdelávací program pre skupinu učebných a študijných odborov 29 Potravinárstvo

Vydalo:                     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:                    Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                   1. september 2013

Úplné znenie:             ŠVP 29 Potravinárstvo