Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 29 > 29 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 29 Potravinárstvo

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 29 Potravinárstvo

Obsah dodatku:  ŠVP pre  učebný odbor biochemik

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 29 Potravinárstvo

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k ŠVP 29 Potravinárstvo

Obsah dodatku: VUP a VUO  pre učebné  odbory mäsiar, cukrár pekár

 

Názov:               Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 29 Potravinárstvo

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 3 k ŠVP 29 Potravinárstvo

Obsah dodatku: VUP a VUO pre  učebné odbory pekár,  biochemik – mliekarská výroba,  skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe.