Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 31 > 31 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                       Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu učebných a študijných odborov 31 Textil a odevníctvo

Vydalo:                       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:                      Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                    1. september 2013

Úplné znenie:             ŠVP 31 Textil a odevníctvo