Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 31 > 31 - Normatívy

Normatívy

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3125 L odevníctvo

Úplné znenie: Normatív 3125 L odevníctvo

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3125 M odevníctvo

Úplné znenie: Normatív 3125 M odevníctvo

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3137 K operátor odevnej výroby

Úplné znenie: Normatív 3137 K opertor odevnej výroby

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3139 L textilný priemysel

Úplné znenie: Normatív 3139 L textilný priemysel

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3146 H tkáč

Úplné znenie: Normatívy 3146 H tkáč

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3151 H pletiar

Úplné znenie: Normatívy 3151 H pletiar

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3152 H 01 krajčír - pánske odevy 

Úplné znenie: Normatívy 3152 H 01 krajčír-pánske odevy

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3152 H 02 krajčír - dámske odevy

Úplné znenie: Normatívy 3152 H 02 krajčír-dámske odevy

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3158 M styling a marketing

Úplné znenie: Normatívy 3158 M styling a marketing

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3161 F praktická žena

Úplné znenie: Normatívy 3161 F praktická žena

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3178 F výroba konfekcie

Úplné znenie: Normatívy 3178 F výroba konfekcie

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3179 F textilná výroby

Úplné znenie: Normatívy 3179 F textilná výroba