Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 32 > 32 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:           Štátny vzdelávací program pre skupinu učebných a študijných odborov 32 Spracúvanie, kože, kožušín a výroba obuvi

Vydal:             Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:          Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:            1. september 2013

Úplné znenie:     ŠVP 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi