Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 32 > 32 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatok k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c.1 k ŠVP 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi

Obsah dodatku:  VUP a VUO obuvník, technik obuvníckej výroby, skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe