Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 32 > 32 - Normatívy

Normatívy

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3282 F výroba obuvi

Úplné znenie: Normatív 3282 F výroba obuvi

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3283 F výroba koženej galantérie

Úplné znenie: Normatív 3283 F výroba koženej galantérie