Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 33 > 33 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:               Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 33 Spracúvanie dreva 

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Riešiteľ:             Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:           1. september 2013

Úplne znenie:    ŠVP 33 Spracúvanie dreva