Štátny vzdelávací program

ŠVP 34

znenie pdf

1. september 2013 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 34 Polygrafia a médiá

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. revidované vydanie

Newsletter december 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť