Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 34 > 34 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                     Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 34 Polygrafia a médiá

Vydalo:                     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Riešiteľ:                   Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                  1. september 2013

Úplné znenie:           ŠVP 34 Polygrafia a médiá