Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 34 > 34 - Normatívy

Normatívy

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3431 M 01 polygrafia - polygrafická technológia

Úplné znenie: Normatív 3431 M 01 polygrafia-polygrafická technológia

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3431 M 02 polygrafia - grafika tlačovín 

Úplné znenie: Normatív 3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3432 M obalová technika 

Úplné znenie: Normatív 3432 M obalová technika

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3434 K operátor obalových materiálov 

Úplné znenie: Normatív 3434 K operátor obalových materiálov

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3446 K grafik tlačových médií 

Úplné znenie: Normatív 3446 K grafik tlačových médií

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií 

Úplné znenie: Normatív 3447 K grafik digitálnych médií

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3454 L polygrafický priemysel 

Úplné znenie: Normatív 3454 L polygrafický priemysel

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3457 K operátor tlače 

Úplné znenie: Normatív 3457 K operátor tlače

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3473 H 06 polygraf - grafik 

Úplné znenie: Normatív 3473 H 06 polygraf-grafik

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3473 H 07 polygraf - tlačiar 

Úplné znenie: Normatív 3473 H 07 polygraf-tlačiar

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3473 H 08 polygraf - knihár 

Úplné znenie: Normatív 3473 H 08 polygraf-knihár