Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 36 > 36 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:               Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Vydalo:               Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:              Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:            1. september 2013

Úplné znenie:      ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia