Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 36 > 36 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2015

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Obsah dodatku: VUP a VUO murár, tesár, inštalatér, strechár, mechanik stavebno-inštalačných zariadení

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Obsah dodatku: ŠVP technik energetických zariadení budov; VUP a VUO montér suchých stavieb; skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe