Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 37 > 37 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                      Štátny vzdelávací program pre skupinu učebných a študijných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Vydalo:                      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Riešiteľ:                     Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                   1. september 2013

Úplné znenie:            ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie