Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 37 > 37 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. októbra 2014

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Obsah dodatku: Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru klientsky manažér pošty

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Obsah dodatku: VUP a VUO pre UO/ŠO železničiar, manipulant poštovej prevádzky a prepravy, operátor prevádzky a ekonomiky dopravy, komerčný pracovník v doprave; skrátené štúdium v 1-ročnom a 2-ročnom vzdelávacom programe