Normatívy

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3793 M elektrotechnika v doprave a telekomunikácách 

Úplné znenie: Normatív 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3756 L poštová prevádzka 

Úplné znenie: Normatív 3756 L poštová prevádzka

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3757 L dopravná prevádzka 

Úplné znenie: Normatív 3757 L dopravná prevádzka

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3759 K komerčný pracovník v doprave 

Úplné znenie: Normatív 3759 K komerčný pracovník v doprave

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

Úplné znenie: Normatív 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy 

Úplné znenie: Normatív 3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3765 M technika a prevádzka dopravy 

Úplné znenie: Normatív 3765 M technika a prevádzka dopravy

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3767 M dopravná akadémia 

Úplné znenie: Normatív 3767 M dopravná akadémia

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3776 K 01 mechanik lietadiel - mechanika 

Úplné znenie: Normatív 3776 K 01 mechanik lietadiel-mechanika

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3776 K 02 mechanik lietadiel - avionka 

Úplné znenie: Normatív 3776 K 02 mechanik lietadiel-avionika

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3792 K poštový manipulant 

Úplné znenie: Normatív 3792 K poštový manipulant

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3795 K klientsky manažér pošty 

Úplné znenie: Normatív 3795 K klientsky manažér pošty

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť