Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 39 > 39 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                      Štátny vzdelávací program pre skupinu študijných odborov 39 Špeciálne technické odbory

Vydalo:                      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Riešiteľ:                     Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                   1. september 2013

Úplné znenie:             ŠVP 39 Špeciálne technické odbory