Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 39 > 39 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 39 Špeciálne technické odbory

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2014

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 39 Špeciálne technické odbory

Obsah dodatku: Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 39 Špeciálne technické odbory

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k ŠVP 39 Špeciálne technické odbory

Obsah dodatku: Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru logistika