Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 39 > 39 - Normatívy

Normatív

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 

Úplné znenie: Normatív 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom