Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 42, 45 > 42, 45 - ŠVP

Štátne vzdelávacie programy

Názov:                 Štátny vzdelávací program pre skupinu učebných a študijných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. II

Vydalo:                 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Riešiteľ:                Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:             1. september 2013

Úplné znenie:      ŠVP 42 - 45 Poľnohospodárstvo lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka