Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 62 > 62 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 62 Ekonomické vedy, 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 62 Ekonomicke vedy, 63, 64 Ekonomika a organizacia, obchod a služby

Obsah dodatku: Charakteristika skupiny odborov vzdelávania, Profil absolventa, RUP, Vzdelávacie oblasti pre nižšie stredné odborné vzdelanie

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 62 Ekonomické vedy, 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k ŠVP 62 Ekonomicke vedy, 63, 64 Ekonomika a organizacia, obchod a služby

Obsah dodatku: VUP a VUO čašník, servírka, hostinský, hostinská, pracovník marketingu, obchodný pracovník, kuchár

 

Názov:               Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 62 Ekonomické vedy, 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 3 k ŠVP 62 Ekonomicke vedy, 63, 64 Ekonomika a organizacia, obchod a služby

Obsah dodatku: VUP a VUO čašník - servírka, hostinský, hostinská, kuchár, kaderník, predavač; skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe