Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 62 > 62 - Normatívy

Normatív

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6292 N hospodárska informatika 

Úplné znenie: Normatív 6292 N hospodrska informatika