Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 63, 64 > 63, 64 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:               Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 62 Ekonomické vedy, 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 1 k ŠVP 62 Ekonomicke vedy, 63, 64 Ekonomika a organizacia, obchod a služby

 

Názov:               Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 62 Ekonomické vedy, 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok c. 2 k ŠVP 62 Ekonomicke vedy, 63, 64 Ekonomika a organizacia, obchod a služby

 

Názov:               Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 62 Ekonomické vedy, 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok 3 k ŠVP 62 Ekonomicke vedy, 63, 64 Ekonomika a organizacia, obchod a služby