Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 68 > 68 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                 Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných odborov 68 Právne vedy

Vydalo:                 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:               Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                1. september 2013

Úplné znenie:          ŠVP 68 Právne vedy