Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 68 > 68 - Normatívy

Normatívy

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť 

Úplné znenie: Normatív 6851 N sociálno-právna činnosť

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6851 Q sociálno-právna činnosť 

Úplné znenie: Normatív 6851 Q sociálno-právna činnosť