Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 72 > 72 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:               Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných odborov 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

Vydalo:               Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:              Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:             1. september 2013

Úplné znenie:       ŠVP 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie