Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 72 > 72 - Normatívy

Normatív

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby

Úplné znenie: Normatív 7237 M informačné systémy a služby