Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 76 > 76 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:            Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných odborov 76 Učiteľstvo

Vydalo:            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:          Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:         1. september 2013

Úplné znenie:   ŠVP 76 Učiteľstvo