Normatívy

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 

Úplné znenie: Normatív 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

Úplné znenie: Normatív 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 7661 M N sociálno-výchovný pracovník 

Úplné znenie: Normatív 7661 M N sociálno-výchovný pracovnik

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 7662 M animátor voľného času 

Úplné znenie: Normatív 7662 M animátor voľneho času

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 7667 N starostlivosť o seniorov v sociálnych službách

Úplné znenie: Normatív 7667 N starostlivosť o seniorov v sociálnych službách

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť