Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 75 > 75 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                  Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných odborov 75 Pedagogické vedy

Vydalo:                 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:                Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                 1. september 2013

Úplné znenie:           ŠVP 75 pedagogické vedy