Dodatky k ŠVP

Dodatok č. 1

Skupina 82 K znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 82 Konzervatóriá

Rámcové učebné plány pre odbory štúdia na konzervatóriu

Dodatok č. 2

Skupina 82 K znenie pdf

15. október 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 82 Konzervatóriá

Vyňatie literárneho diela P. Pišťanka – D. Taragela: Sekerou a nožom zo zoznamu Autorov a štandardizovaných literárnych diel uvedených v ŠVP pre slovenský jazyk a literatúru.

Newsletter december 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť