Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 82 > 82 - Dodatky / VUP / VUO

Dodatky k ŠVP

Názov:             Dodatok č. 1 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 82, 85 Umenie a umelecko-remeselná tvorba I, II  

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok č. 1 k ŠVP  82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I II

Obsah dodatku: Vzdelávacie štandardy pre študijné odbory:  masmediálna tvorba, grafický dizajn, produktová tvorba, filmová a mediálna tvorba, animovaná tvorba, fotografia, interiérový dizajn, odevný a textilný dizajn;  skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe

 

Názov:             Dodatok č. 1 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 82 Konzervatóriá  

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok č. 1 k ŠVP 82 Konzervatória

Obsah dodatku: 

 

Názov:             Dodatok č. 1 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 82 Konzervatóriá  

Vydal:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účinnosť:           1. september 2016

Znenie dodatku: Dodatok č. 2 k ŠVP 82 Konzervatóriá

Obsah dodatku: