Dodatky k ŠVP

Dodatok č. 1

Skupina 82, 85 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 82, 85 Umenie a umelecko-remeselná tvorba I, II

Vzdelávacie štandardy pre študijné odbory: masmediálna tvorba, grafický dizajn, produktová tvorba, filmová a mediálna tvorba, animovaná tvorba, fotografia, interiérový dizajn, odevný a textilný dizajn; skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe

Dodatok č. 2

Skupina 82, 85 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 82, 85 Umenie a umelecko-remeselná tvorba I, II

Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu.

Dodatok č. 1

Skupina 82 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 82 Konzervatóriá

Dodatok č. 2

Skupina 82 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 82 Konzervatóriá

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť