Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 85 > 85 - Normatívy

Normatívy

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8571 H umelecká vyšívačka 

Úplné znenie: Normatív 8571 H umelecká vyšívačka

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8572 H umelecká čipkárka 

Úplné znenie: Normatív 8572 H umelecká čipkárka

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8582 H umelecký krajčír

Úplné znenie: Normatív 8582 H umelecký krajčír