Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 43 > 43 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                    Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných odborov 43 Veterinárske vedy

Vydalo:                    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Riešiteľ:                   Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                 1. september 2013

Úplné znenie:           ŠVP 43 Veterinárske vedy