Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 62 > 62 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                     Štátny vzdelávací program pre skupinu učebných a študijných odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

Vydalo:                     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:                    Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                  1. september 2013

Úplné znenie:           ŠVP 62 Ekonomické vedy 63-64 Ekonomika a organizacia obchod a služby