Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 63, 64 > 63, 64 - ŠVP

Štátne vzdelávacie programy

Názov:            Štátny vzdelávací program pre skupinu učebných a študijných odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

Vydalo:             Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:            Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:          1. september 2013

Úplné znenie:    ŠVP 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizacia, obchod a služby