Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 85 > 85 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                       Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie pre skupinu učebných a študijných odborov 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba I 85 Umenie a umelecko-remeselná tvorba II

Vydalo:                       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:                      Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                   1. september 2013

Úplné znenie:             ŠVP 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I II