Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 23, 24 > 23,24 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Názov:                   Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu učebných a študijných odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Vydal:                     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riešiteľ:                  Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. revidované vydanie

Účinnosť:                1. september 2013

Úplné znenie:          ŠVP 23 - 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba