Odborní zamestnanci OVP

Zoznam odborných zamestnancov podľa skupiny odborov:

 

Skupina odborov 11: Fyzikálno-matematické vedy

Ing. Alena Galanová alena.galanova@siov.sk 

 

Skupina odborov 21: Baníctvo, geológia a geotechnika

Ing. Zita Šumichrastová zita.sumichrastova@siov.sk

 

Skupina odborov 22: Hutníctvo

Ing. Vladimír Kovalovský vladimir.kovalovsky@siov.sk 

 

Skupina odborov 23, 24: Strojárstvo a ostatná  kovospracúvacia výroba I, II

Ing. Vladimír Kovalovský vladimir.kovalovsky@siov.sk 

 

Skupina odborov 25: Informatika a výpočtová technika

Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. michaela.durcekova@siov.sk

 

Skupina odborov 26: Elektrotechnika

Ing. Ľubica Jacová lubica.jacova@siov.sk 

 

Skupina odborov 27: Technická chémia silikátov

Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. michaela.durcekova@siov.sk

 

Skupina odborov 28: Technická a aplikovaná chémia

Ing. Viera Žatkovičová  viera.zatkovicova@siov.sk                       

 

Skupina odborov 29: Potravinárstvo

Ing. Viera Žatkovičová  viera.zatkovicova@siov.sk                       

 

Skupina odborov 31: Textil a odevníctvo

Ing. Eva Kušnírová eva.kusnirova@siov.sk

 

Skupina odborov 32: Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi

Ing. Eva Kušnírová eva.kusnirova@siov.sk

 

Skupina odborov 33: Spracúvanie dreva

Ing. Alena Galanová alena.galanova@siov.sk

 

Skupina odborov 34: Polygrafia  a médiá

Ing. Ladislav Kováč ladislav.kovac@siov.sk

 

Skupina odborov 36: Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Ing. Alena Galanová alena.galanova@siov.sk

 

Skupina odborov 37: Doprava, pošty a telekomunikácie

Ing. Zita Šumichrastová zita.sumichrastova@siov.sk

 

Skupina odborov 39: Špeciálne technické odbory

Ing. Zita Šumichrastová zita.sumichrastova@siov.sk

 

Skupina odborov 42, 45: Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II:

Ing. Renáta Majerníková, PhD. renata.majernikova@siov.sk

 

Skupina odborov 43: Veterinárske vedy

Ing. Renáta Majerníková, PhD. renata.majernikova@siov.sk

 

Skupina odborov 62: Ekonomické vedy

Ing. Marta Šimková marta.simkova@siov.sk

 

Skupina odborov 63: Ekonomika a organizácia, obchod  a služby I

Ing. Marta Šimková marta.simkova@siov.sk

 

Skupina odborov 64: Ekonomika a organizácia, obchod  a služby II

PaedDr. Peter Solárik peter.solarik@siov.sk

 

Skupina odborov 68: Právne vedy

RNDr. Mária Hrušovská maria.hrusovska@siov.sk

 

Skupina odborov 72: Publicistika, knihovníctvo  a vedecké informácie

PaedDr. Peter Solárik peter.solarik@siov.sk

 

Skupina odborov 75: Pedagogické vedy

RNDr. Mária Hrušovská maria.hrusovska@siov.sk 

 

Skupina odborov 76: Učiteľstvo

RNDr. Mária Hrušovská maria.hrusovska@siov.sk

 

Skupina odborov 82, 85: Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II

Mgr. art. Vladimír Vanko vladimir.vanko@siov.sk

 

Skupina odborov 82: Umenie a umeleckoremeselná tvorba – Konzervatóriá

Mgr. art. Ľudmila Ghillány ludmila.ghillany@siov.sk

 

Skupina odborov 92: Bezpečnostné služby (MŠVVŠ SR)

PaedDr. Peter Solárik peter.solarik@siov.sk

 

 

 

 

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť